doradca adr
 
  DGSA.info    
 
Anna Łuczak
 

Doradca ADR Anna Łuczak

Anna Łuczak
Dyplomowany doradca ADR - DGSA.info


Od 2003 roku pracowałam jako doradca ADR w firmie THETA Doradztwo Techniczne. Obecnie prowadzę własną działalność DGSA.info. Jako dyplomowany doradca ADR posiadam państwowe uprawnienia, wymagane do prowadzenia doradztwa ADR.

ADR jest to międzynarodowa umowa dotycząca przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Umowa ADR została podpisana przez Polskę w 1975 r., jej przepisy nowelizowane są w cyklu dwuletnim. W chwili obecnej umowa ADR obowiązuje w 35 krajach świata.

Od 2003 roku każde przedsiębiorstwo zajmujące się transportem drogowym towarów niebezpiecznych, jest zobowiązane do wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa (Doradca ADR), który ma za zadanie pomagać w realizacji wymagań umowy ADR. Do obowiązków doradcy należy ponadto sporządzanie sprawozdań rocznych do wojewody.

Jako doradca ADR zajmuję się również wprowadzaniem stosownych procedur i instrukcji bezpieczeństwa.

Organizuję również szkolenia ADR. Zainteresowanych proszę o kontakt.
line